So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
Tin tức đầu tư
Cụm công nghiệp Văn Nhuệ
=> Cụm công nghiệp Văn Nhuệ: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử viễn thông, điện gia dụng, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ; Dệt, may mặc...
Cụm công nghiệp Vân Du - Quang Vinh
=> Cụm công nghiệp Vân Du - Quang Vinh: Điện tử, viễn thông, điện gia dụng, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ; nhựa, bao bì, thức ăn chăn nuôi...
Cụm công nghiệp Phù Ủng
=> Cụm công nghiệp Phù Ủng: Điện tử viễn thông, điện gia dụng, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ; Phụ kiện nghành may mặc, Dệt nhuộm, bao bì, ..


 
                               © Copyright Van Nhue Industrial Zone Co., Ltd 2016 - All rights reserved.