So sánh sản phẩm
 • Vietnamese
 • English
 • Chinese

Cụm công nghiệp Vân Du - Quang Vinh

 • GIỚI THIỆU CỤM VÂN DU - QUANG VINH

  GIỚI THIỆU CỤM VÂN DU - QUANG VINH

  Diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
  - Đến năm 2020, diện tích Cụm công nghiệp Vân Du- Quang Vinh sau khi thành lập có quy mô khoảng 45 ha (bao gồm các nhà máy đã đầu tư khoảng 25ha).
  - Địa điểm đầu tư: Khu đất dự kiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du có vị trí tại xã Quang Vinh và xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ranh giới cụ thể như sau:
  - Phía Bắc giáp mương và đất canh tác;
  - Phía Nam giáp đường QL38 mới;
  - Phía Tây giáp đường ĐT.376;
  - Phía Đông giáp đất canh tác và khu dân cư hiện hữu.
  - Giai đoạn 2020-2021, khoảng 20ha phía sau đấu nối hạ tầng kỹ thuật (hệ thống nước mưa và nước thải....) giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.


 
                               © Copyright Van Nhue Industrial Zone Co., Ltd 2016 - All rights reserved.